Onze aanpak

Ervaar het zelf

Wat nodig is om het potentieel aan intern ondernemerschap te ontdekken en versterken, is uiteraard voor iedere organisatie anders. We hebben een aantal instrumenten waarin het zelf ervaren van ondernemerschap centraal staat. Deze worden aangepast aan jouw specifieke situatie. We komen dan ook graag bij je langs om je vraagstuk in kaart te brengen.

Onze aanpak

01

Sparringsessie

Tijd voor reflectie:
Met directie en management sparren we over het onderwerp intern ondernemerschap. In hoeverre spreek jullie met elkaar dezelfde taal als het over intern ondernemerschap gaat en wat zijn de verwachtingen hierbij? Wat is er al gedaan om de organisatie ondernemender te maken en wat denken jullie wat er nodig is om nog meer beweging te krijgen? Deze en andere vragen passeren de revue om met elkaar de juiste koers te kunnen vaststellen.

02

Workshops

Stimuleren van ondernemend gedrag:
Als je aan de slag wilt met intern ondernemerschap en je leidinggevend kader mist nog het inzicht en de handvatten om hier gericht aan te werken, dan is deze interactieve workshop iets voor jullie. Leidinggevenden spelen namelijk een cruciale rol bij het stimuleren van ondernemend gedrag. Kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld en tips uitgewisseld hoe een ondernemend klimaat kan worden gecreƫerd.

03

Casus

Benutten van je potentieel:
Je hebt het idee dat mensen de kansen die voorbij komen niet zien of oppakken en er weinig initiatief wordt genomen. Er zit veel meer ondernemend potentieel in je mensen dan je denkt en het is belangrijk om ze bewust te maken van hun potentie en zicht te krijgen op de belemmeringen. Door met een casus aan de slag te gaan worden ze uit hun comfortzone gehaald en geprikkeld om ondernemend gedrag te vertonen.

04

Praktijkondersteuning

Verankering in de praktijk:
Als mensen hebben geproefd aan ondernemend gedrag, dan is het van belang om deze ervaring te vertalen naar ieders werkplek. Voor een duurzame verankering is extra ondersteuning door workshops, online trainingen en/of persoonlijke coaching mogelijk.

De mooie samenwerking met New Heroes Academy biedt de mogelijkheid om na (een deel van) het interactieve programma het geleerde te verankeren via online trainingen en opdrachten. Trainingen met impact voor zowel leidinggevenden als medewerkers.

Wetenschappelijk gevalideerde scan

Prof. dr. Josette Dijkhuizen ontwikkelde in nauwe samenwerking met TNO en dr. Marjan Gorgievski (Erasmus Universiteit) de Ondernemerschap in Bedrijf Scan. Deze unieke, digitale tool is wetenschappelijk gevalideerd en geeft een blauwdruk van de huidige status van intern ondernemerschap in jouw organisatie. We brengen met de scan drie niveaus in kaart, namelijk het ondernemend werkgedrag van de medewerkers, de steun en middelen vanuit de leidinggevenden, en de facilitering vanuit de organisatie. Deze scan kan ter ondersteuning worden ingezet bij ieder van de genoemde tools. Eventueel kan de scan na een periode worden herhaald om te zien welke voortgang is geboekt.

We doen onderzoek

Intern ondernemerschap is een relatief onbekend fenomeen. We blijven in samenwerking met TNO en universiteiten onderzoek doen naar dit onderwerp en de uitkomsten vertalen naar praktische toepassingen. Zo hebben we onze experimenten geƫvalueerd met TNO en loopt er bijvoorbeeld een onderzoek naar ondernemende vaardigheden van MBO-studenten.

Presentatie of Webinar?

Wij verzorgen presentaties en webinars op het thema ondernemerschap voor leidinggevenden of voor medewerkers. Voorbeelden van thema’s voor leidinggevenden zijn:

  • Hoe stimuleer je ondernemend werkgedrag in je organisatie?
  • Wat is de rol van de leidinggevende bij het versterken van ondernemerschap?
  • Hoe krijg ik mijn organisatie nog meer in beweging?

Laten we samen sparren over het thema en de precieze inhoud!

De experimenten waren realistisch en inspirerend.

Claudia Verhoek Verhoek Europe Lees meer

Door het programma zijn nieuwe initiatieven ontplooid.

Rob Jansen Chain Logistics Lees meer