Menu

Ontdek ons aanbod

Ervaar het zelf

Wat nodig is om het potentieel aan intern ondernemerschap te stimuleren, is uiteraard voor iedere organisatie anders. We hebben daarom een aantal instrumenten waarin het zelf ervaren van ondernemerschap centraal staat. Iedere tool zullen we aanpassen voor jouw organisatie om het beter te laten aansluiten op jouw specifieke situatie. We komen dan ook graag bij je langs om je vraagstuk in kaart te brengen.

Onze aanpak

01

Reflectie

Met directie en management sparren we over het onderwerp intern ondernemerschap. Wat is het voor jouw organisatie, wat kan het je opleveren en wat mis je als je het niet doet? De volgende stap is om met elkaar in een intervisie de ‘klok gelijk te zetten’, met andere woorden, wat zijn de verschillende beelden over intern ondernemerschap, wat zijn de doelen, waar zitten de belemmeringen en kansen, en wat wordt er al gedaan?

02

Verdieping

Als je aan de slag wilt met intern ondernemerschap en je leidinggevend kader mist nog het inzicht en de handvatten om hier gericht aan te werken, dan is deze interactieve workshop iets voor jullie. We gaan aan de slag met het aanwenden van de juiste kennis en houding om met intern ondernemerschap aan de slag te gaan.

03

Ontginning

Je hebt het idee dat niemand in de organisatie de kansen ziet en oppakt die er voorbij komen, dat de visie van de organisatie helder is, maar je mensen het niet goed lijken te begrijpen. Er zit veel meer ondernemend potentieel in je mensen dan je denkt. Via een case waarin ze aan het werk worden gezet, uit hun comfortzone worden gehaald en worden geprikkeld om ondernemend gedrag te vertonen, ervaren medewerkers en/of het leidinggevend kader wat je kunt als je je potentieel ontgint en buiten de reguliere paden stapt.

04

Versterking en verankering

Er is een positieve houding en voldoende kennis van ondernemend werkgedrag, maar het vertaalt zich niet naar het eigen werk. Via het Ondernemerschap in Bedrijf Canvas wordt heel praktisch de vertaalslag naar het eigen werk gemaakt. Daarna is het van belang om het ondernemende klimaat warm te houden en te versterken. Hoe ga je dat als leidinggevende realiseren, hoe krijg je iedereen mee? Desgewenst kunnen we extra ondersteuning bieden door persoonlijke coaching op de werkplek.

Wetenschappelijk gevalideerde scan

Prof. dr. Josette Dijkhuizen ontwikkelde in nauwe samenwerking met TNO en dr Marjan Gorgievski (Erasmus Universiteit) de Ondernemerschap in Bedrijf Scan. Deze digitale tool is wetenschappelijk gevalideerd en geeft een blauwdruk van de huidige status van intern ondernemerschap in jouw organisatie. We brengen met de scan drie niveaus in kaart, namelijk het ondernemend werkgedrag van de medewerkers, de steun en middelen vanuit de leidinggevenden en de facilitering vanuit de organisatie. Deze scan kan ter ondersteuning worden ingezet bij ieder van de genoemde tools. Eventueel kan de scan na een periode worden herhaald om te zien welke voortgang is geboekt.

We doen onderzoek

Intern ondernemerschap is een relatief onbekend fenomeen. We blijven in samenwerking met TNO en universiteiten onderzoek doen naar dit onderwerp en de uitkomsten vertalen naar praktische toepassingen.

Presentatie of Webinar?

Wil je ons uitnodigen voor een presentatie of webinar op het thema ondernemerschap, dan kan dat natuurlijk altijd! Laten we samen sparren over het thema en de precieze inhoud.

“Veerkracht en ondernemerschap zijn kenmerkend voor onze cultuur."

Ellen Coopmans People & Directeur

"Kennis en ondernemerschap van medewerkers wordt te weinig benut."

Paul Preenen Senior Onderzoeker

"Ondernemend gedrag leer je niet uit een boekje, dat moet je doen."

Josette Dijkhuizen Founder