"Door het programma zijn nieuwe initiatieven ontplooid."

Rob Jansen Chain Logistics

Vraag

In het project/programma stond de vraag centraal: hoe kunnen we zorgen voor meer ondernemend leiderschap bij Chain Logistics?

Oplossing

Het management team werd meegenomen in een intervisie over intern ondernemerschap. Aan de hand van stellingen zijn we nader ingegaan op wat dat voor ons kan betekenen en welke kansen en belemmeringen we zien. Na dit gesprek hebben we meegedaan met twee experimenten. Een extern experiment waarbij de experts van Chain Logistics is gevraagd om met logistieke verbeteringen te komen voor Stichting Babyspullen. Het interne experiment was een onverwachte en zeer realistische casus over een calamiteit. Ieders expertise en vooral samenwerking was nodig om met elkaar te werken aan een oplossing. Alle onderdelen van intern ondernemend werkgedrag kwamen bij beide experimenten ruimschoots aan bod, zoals proactief, innovatief, risiconemend, samenwerkend en zelf-effectief gedrag. Na de experimenten heeft er nog een terugkoppeling plaatsgevonden. Daarin stond het reflecteren op het eigen gedrag centraal, die van het team en hoe de opgedane kennis en ervaring kan worden vertaald naar de eigen werkplek. Een zeer waardevolle afronding van het project/programma.

Resultaat

De diverse interventies laten zien dat het resultaat oplevert om met directie en leidinggevenden te sparren over ondernemerschap. Daarnaast zijn experimenten van grote toegevoegde waarde om mensen uit hun comfort zone te halen, hen te prikkelen en uit te dagen.

De experimenten waren realistisch en inspirerend.

Claudia Verhoek Verhoek Europe Lees meer