01 02

Ondernemend
naar
  • succes
  • werkgeluk

Ben je voorbereid op de toekomst?

In de onzekere en complexe wereld waarin we leven, is het voor organisaties van belang om innovatief en wendbaar te zijn. Dat vraagt ondernemend gedrag van iedereen. Alle kennis, ervaring en ideeën, zijn nodig om vernieuwend en te zijn en om de productiviteit te verbeteren. Maar,
• Hoe krijg je iedereen in beweging?
• Hoe betrek je medewerkers bij ideeën?
• Hoe stimuleer je dat medewerkers zelf initiatief nemen en proactief zijn?

Doe in 5 stappen onze digitale quickscan

Yeah, let's go

Benut het aanwezige potentieel!

Het goede nieuws is: je hebt al het potentieel al in huis! Capaciteit die je kunt inzetten voor verbetering en vernieuwing, voor meer efficiëntie, een nóg fijnere werkomgeving voor iedereen, en uiteindelijk betere financiële prestaties. En daarbij hoef je grote projecten en programma’s te gaan bedenken en uitrollen. Je kunt vandaag al beginnen met prikkelen, motiveren en stimuleren van ondernemend gedrag in je organisatie.

Meer ondernemend gedrag betekent:
• Van reactief gedrag… naar het nemen van initiatieven
• Van denken in belemmeringen… naar kansen zien en ze oppakken
• Van alles alleen doen… naar samen oplossingen bedenken en samen werken
• Van een negatieve houding… naar een positief, kritische blik

Play video

Ralph van Dam
Business Partner Ondernemerschap

Play video

Paul Preenen
Senior Onderzoeker TNO

Play video

Josette Dijkhuizen
Founder

Wetenschappelijk gevalideerde scan

Prof. dr. Josette Dijkhuizen ontwikkelde in nauwe samenwerking met TNO en dr Marjan Gorgievski (Erasmus Universiteit) de Ondernemerschap in Bedrijf Scan. Deze digitale tool is wetenschappelijk gevalideerd en geeft een blauwdruk van de huidige status van intern ondernemerschap in jouw organisatie.

Wat kun je van ons verwachten?

We zijn niet van de jarenlange trajecten, maar wel van een gedegen aanpak van het vraagstuk waarbij we jouw directie, management en medewerkers uitdagen, prikkelen en laten ervaren wat ondernemerschap is. We leggen geen nadruk op veranderen en ‘moeten’, maar we nodigen mensen uit om laagdrempelig te mogen ondernemen en leren binnen zijn of haar werkomgeving. Daardoor maken we mensen bewust van hun rol in het oppakken van de kansen en het weghalen van belemmeringen. Hierdoor kan intern ondernemerschap zich ontwikkelen én wordt je tevens een interessantere werkgever, want veel (jonge) werkzoekenden zoeken een dynamische werkomgeving. Daar gaan we samen voor zorgen!

Onze aanpak

01

Sparringsessie

Lees meer

02

Workshops

Lees meer

03

Casus

Lees meer

04

Praktijkondersteuning

Lees meer

Wat levert het op?

Je mag van ons verwachten dat we je uitdagen, je laten ervaren wat ondernemerschap is en laten ontdekken waar de kansen en belemmeringen in jouw organisatie zitten. Kortom, we zetten iets in je organisatie in beweging. Daardoor kan intern ondernemerschap zich verder ontwikkelen en dat leidt tot:

  • meer verbetering en vernieuwing
  • verhoogde productiviteit en efficiëntie
  • een lerende organisatie
  • hogere klanttevredenheid
  • betere samenwerking in het ecosysteem
  • beter imago op de arbeidsmarkt
  • verhoogde bevlogenheid bij je medewerkers
  • betere financiële resultaten!

"Onze collega’s ontwikkelen zich op hun eigen, unieke manier. Altijd, elke dag."

Ellen Coopmans People & Directeur

"Door het programma zijn nieuwe initiatieven ontplooid."

Rob Jansen Chain Logistics

Lees meer

"De experimenten waren realistisch en inspirerend."

Claudia Verhoek Verhoek Europe

Lees meer

Ons aanbod

Intern ondernemerschap kan gaan over het ontwikkelen van nieuwe processen, producten of diensten, of het opzetten van een nieuw bedrijf(sonderdeel), maar het gaat ook over ondernemend werkgedrag van medewerkers en leidinggevenden. Het potentieel wat in jouw organisatie zit aan ondernemend werkgedrag, brengen we in kaart en samen formuleren we verbeterpunten om dit vermogen nog beter uit jouw organisatie te halen.

Lees meer